Medlemsbladet

Medlemsbladet udkommer til foreningens medlemmer 1 gang om året.
Bladet indeholder artikler om AGS, som redaktionen finder på udenlandske hjemmesider, referater fra foreningens kursusweekender, medlemmernes egne historier med mere.

Hvis I har noget til medlemsbladet bedes I sende det til redaktionen, som I kan finde under menu’en “Bestyrelsen m.v.”

Tidligere medlemsblade

2022
2021
marts 2020
Marts | 2019
Marts | 2018
Marts | 2017
Marts | 2016
Marts | 2015
Februar | 2014
Marts | 2013
Februar | 2012
Januar | 2011
Februar | 2010
December | 2008
December | 2007
Januar | 2007
Marts | 2006
Maj | 2005
Maj | 2004
Debember | 2004