Aktuelle projekter

Videnskabelig studie for voksne med AGS

Videnskabelig studie for voksne med AGS søger deltager. Find artiklen i vores medlemsblad fra 2014 på side 14-15, eller ved klikke “Se mere” herunder.

Nyt videnskabeligt studie i Aarhus og Odense

Vi planlæggeratstarte et studie af voksne kvinder og mænd medadrenogenitalt syndrom. Der er tale om et videnskabeligt studie, og alle deltagere skal undersøges en gang. Undersøgelsen foregår i Aarhus og i Odense, på hverdage. Alle deltagere skal både undersøges i Aarhus og Odense – nogle af undersøgelserne foregår i Aarhusog andre i Odense.

Baggrunden for studiet

 • Øget forekomst af hjertesygdom, forhøjet blodtryk, knogleskørhed og nedsat livskvalitet hos personer med AGS er fundet ved engelske personer med AGS.

Formål

 • Formålet med dette studie er undersøge hjertets funktion med ekkokardiografi (hjertescanning) og 24 timersblodtryk.
 • at undersøge knoglernesstyrke med knoglescanning.
 • at måle diverse hormoner i blodet (en enkelt blodprøve).
 • at undersøge livskvalitet ved danske personer med AGS.

Forventet udbytte

 • At beskrive om hyppigheden af hjertesygdom, knogleskørhed og livskvalitet er øget ved danske personer med AGS. Som deltager vil man få sine personlige re-sultater oplyst og til sidst vil vi orientere om selve studiets konklusioner.

Design

 • Alle undersøges en gang.

Antal

 • 30 kvinder og 30 mænd i alderen 18-60 år vil blive inviteret til at deltage

Undersøgelsessted

 • Undersøgelser foretages på kardiologisk afdeling og endokrinologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, samt Odense Universitetshospital.

Undersøgelser

 • Ekkokardiografi – tager 15-20 min.
 • Døgnblodtryksmåling
 • Bestemmelse af muskel, fedtmasse og knoglemasse med DXA scanning (tager ca. 45 minutter)
 • Blodprøvetagning
 • Konditest
 • Spørgeskema

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

 • Undersøgelsen foregår over 2 dage – en dag i Aarhus og en dag i Odense.

Hvem kan deltage?

 • Alle med AGS over 18 år. Dog ikke personer der allerede har kendt hjertesygdom,
 • sukkersyge, cancer eller knogleskørhed. Man må ikke være gravid under undersøgelsen.

Økonomi

 • Billigste transport til Aarhus og Odense refunderes. Vi kan desværre ikke refundere
 • tabt arbejdsfortjeneste.

Er du int eresseret i at deltage?

 • -kontakt da venligst en af nedenstående og få nærmere information!

Kontaktpersoner:
Læge, Sine Knorr
tel: 78462171
email: sine.knorr@ki.au.dk

Læge, Claus Højbjerg Gravholt
tel: 78462004
email: ch.gravholt@dadlnet.dk