Medlemsbladet

Medlemsbladet udkommer til foreningens medlemmer 1 - 2 gange om året.

Bladet indeholder artikler om AGS, som redaktionen finder på udenlanske hjemmesider, referater fra foreningens kursusweekender, medlemmernes egne historier med mere.

Hvis I har noget til medlemsbladet bedes I sende det til redaktionen, som I kan finde under menu'en "Bestyrelsen mv."

 

 
 
 
 

 

01.09.2015

Videnskabelig studie for voksne med AGS søger deltager. Find artiklen i vores medlemsblad fra 2014 på side 14-15

 

Design by Cubit Medialine ApS